Realizacja operacji pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”

x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku
Realizacja operacji pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”
21 lipca 2023

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

 

Gmina Nagłowice jest w trakcie realizacji operacji pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”.

Typ operacji : gospodarka wodno-ściekowa Operacja realizowana jest na podstawie zawartej umowy w dniu 29 września 2022r. nr 0012465150-UM1310211/22 z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

Ukończono już I etap zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano Rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w następujących miejscowościach: Nagłowice, Brynica Mokra, Caców, Deszno, Ślęcin, Warzyn Pierwszy, Trzciniec, Rejowiec oraz Rakoszyn w poniższym zakresie

Sieć wodociągowa fi 125mm – długości 679,9m
Sieć wodociągowa fi 40mm – długości 132,7m
Hydranty p.poż. – 4 szt.

Wykonawcą w/w inwestycji była Firma AQUA SYSTEM Krzysztof Wierzbicki z siedzibą w Janowie.

Całkowity koszt I etapu inwestycji wyniósł 269 446,35 zł Wysokość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego wynosi 222 259,00 zł co stanowi 100% dofinansowania w stosunku do poniesionych kosztów kwalifikowanych I etapu.

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30