Realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice”

x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku
Realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice”
15 maja 2023

        Gmina Nagłowice zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zadanie było podzielone na 3 części:

Część 1) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JARONOWICE

        Zakres robót obejmował m.in.: Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej, demontaż istniejącego źródła ciepła oraz montaż nowego, montaż pompy ciepła dla potrzeb c. w .u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu wewnętrznego, demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją eternitu, demontaż starego komina, docieplenie dachu płytą warstwową, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,8 kW, wykonanie opaski wokół budynku.


Część 2) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERNO-ŻABIENIEC

        Zakres robót obejmował m.in.: Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej, demontaż istniejącego źródła ciepła oraz montaż nowego, montaż pompy ciepła dla potrzeb c. w .u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu wewnętrznego, demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją eternitu, docieplenie dachu płytą warstwową, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,1 kW, wykonanie opaski wokół budynku.

Część 3) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NAGŁOWICE UL. MIKOŁAJA REJA NR 5

        Zakres robót obejmował m.in. Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej, demontaż istniejącego źródła ciepła oraz montaż nowego, montaż pompy ciepła dla potrzeb c. w .u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu wewnętrznego, demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją eternitu, docieplenie dachu płytą warstwową, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,7 kW, wykonanie opaski wokół budynku, likwidacja schodów wejściowych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

 

Wykonawcą inwestycji była Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek z Secemina.

Wysokość dofinansowania ze środków unii europejskiej dla tej inwestycji
wyniosła 85% do kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30