Rejestracja uchodźców z Ukrainy i nadanie numeru PESEL

Rejestracja uchodźców z Ukrainy i nadanie numeru PESEL
18 marca 2022

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U z 2022r., poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informujemy, że rejestracja obywateli z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL rozpoczęła się  w dniu 16 marca 2022 roku.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście a w imieniu dziecka wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pobierz,

– kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość)

– dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej,

– jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna.

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

 

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w siedzibie Urzędu Gminy w Nagłowicach, pokój nr 9 w  godzinach pracy Urzędu: poniedziałek  8:00– 16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30,  tel. 41 38 145 93.

 

Do pobrania:

 

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30