RELACJA Z GMINNEGO ĆWICZENIA OBRONNEGO

RELACJA Z GMINNEGO ĆWICZENIA OBRONNEGO
16 marca 2023
         W dniu 15 marca 2023 roku na terenie Gminy Nagłowice zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w Gminie Nagłowice zostało przeprowadzone Gminne Ćwiczenie Obronne nt. „Kierowanie przez Wójta Urzędem Gminy i podległymi jednostkami organizacyjnymi w czasie osiągania gotowości obronnej czasu wojny w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym”.
Głównymi celami ćwiczenia było :
  •  kierowanie Urzędem Gminy w Nagłowicach i podległymi jednostkami organizacyjnymi podczas realizacji zadań operacyjnych w czasie osiągania gotowości obronnej czasu wojny;
  • przygotowanie osób pełniących funkcje kierownicze do realizacji zadań wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy”;
  • sprawdzenie gotowości do działania wybranych elementów podsystemu obronnego gminy do zapoczątkowania realizacji zadań w czasie osiągania gotowości obronnej czasu wojny;
  • zgrywanie i współdziałanie z poszczególnymi służbami ratowniczymi i służbami administracji samorządowej w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
           Ćwiczenie zostało podzielone na trzy fazy w pierwszej uruchomiono Stały Dyżur w Urzędzie Gminy oraz rozwinięto Stanowisko Kierowania Wójta. W drugiej przeprowadzono odprawę informacyjno-decyzyjną podczas, której uczestnicy zapoznali się z sytuacją na obszarze gminy i wedle kompetencji wypracowywali wnioski z oceny sytuacji i przedstawiali propozycje dalszego działania po czym Wójt podjął decyzje i przekazał uczestnikom ćwiczenia zadania do realizacji. Następnie przystąpiono do fazy trzeciej czyli epizodu praktycznego, który zakładał dwa zdarzenia. W pierwszym ćwiczono działania wydzielonych służb i uczestników ćwiczenia w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego tj. wybuchu w bazie magazynowej Wydziału Gospodarki Komunalnego w Nagłowicach w wyniku czego wybuchł pożar i zostały poszkodowane osoby a w drugim działania obsługi gminnego wodociągu w przypadku skażenia ujęcia wody pitnej.
            W ćwiczeniu uczestniczyli: Kadra Kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy w Nagłowicach, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych gminie, Przedstawiciele Przychodni PRO-MED w Nagłowicach, przedstawiciel Komendanta Gminnego ZOSP, Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie Policji, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, Druhowie Strażacy z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Nagłowicach, Warzynie i Jaronowicach oraz obsługa wodociągu gminnego.
            Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz paniom z Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach za przygotowanie pysznego poczęstunku.
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30