„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
21 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w dniach 20 – 26 lutego br., nasz powiat po raz kolejny włącza się w obchody
„Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

 

        Przypominamy, że „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest akcją ogólnopolską, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw i ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Głównym Organizatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które nieprzerwanie od 2000 r. koordynuje działania pomocowe na rzecz osób pokrzywdzonych. Do 2010 r. pomoc, głównie prawnicza była świadczona na terenie sądów. Od 2011 r. osoby zainteresowane są zapraszane do Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju, gdzie dyżurują prawnicy, komornicy, ale również można otrzymać pomoc psychologiczną i wsparcie materialne. Co roku do obchodów Tygodnia” włączało się coraz więcej podmiotów, które oferowały pomoc swoich specjalistów, ( m.in. Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej ). W akcje włączyły się również samorządy lokalne i na chwilę obecną „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przybrał formę kampanii społecznej, podczas której osobom pokrzywdzonym świadczona jest pomoc interdyscyplinarna w postaci dyżurów specjalistów różnych instytucji oraz w Lokalnych Punktach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – oprócz porad, również pomoc materialna.

        Szczegółowe informacje na temat dyżurów specjalistów w poszczególnych instytucjach będą dostępne w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul Okrzei 49B, pod numerem telefonu 41 3863600, na stronie powiatu: www.jedrzejow.pl i na stronie pcpr-u pcpr.jedrzejow.pl. 

        Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać również z całodobowej ogólnokrajowej Linii Pomocy Osobom Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900 lub pod adresem mail: infor@numersos.pl / możliwość umówienia z prawnikiem, psychologiem uzyskania niezbędnej pomocy materialnej oraz informacji o dostępnych Lokalnych Punktach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – wykaz punktów dostępny również na stronie Funduszu Sprawiedliwości funduszsprawiedliwosci.gov.p/

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

mgr Tomasz Kowalski

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30