Uzyskano dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Cierno-Żabieniec”

Uzyskano dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Cierno-Żabieniec”
4 października 2019

          Gmina Nagłowice uzyskała dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Cierno-Żabieniec” w ramach konkursu Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W dniu 29.08.2019r została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nagłowice a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na mocy której jednostka OSP Cierno-Żabieniec  zostanie doposażona w niezbędny sprzęt min. ubrania koszarowe, buty taktyczne, drabinę nasadową, łopatę, siekierę, przedłużacz bębnowy, prądownicę, zestaw narzędziowy oraz węże strażackie.

          Całkowita wartość projektu wyniosła 6 100,00 zł, przy czym wysokość dotacji z Województwa wyniosła
3 000,00 zł co stanowi 49,18% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30