Zawarto porozumienie określające zasady współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego…”

Zawarto porozumienie określające zasady współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego…”
1 lipca 2021

W dniu 1 lipca 2021r. w Urzędzie Gminy Radków podpisano porozumienie w sprawie opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”. W imieniu poszczególnych gmin porozumienie podpisali:

– p. Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia,

– p. Andrzej Walasek – Wójt Gminy Moskorzew,

– p. Jacek Lato – Wójt Gminy Nagłowice,

– p. Tadeusz Soboń – Wójt Gminy Oksa,

– p. Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków,

– p. Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy Secemin.

Po podpisaniu porozumienia przystąpiono do części merytorycznej, gdzie zaprezentowano m.in. wstępną diagnozę obszaru gmin „G-6” bo taką nazwę własną przyjęło porozumienie.

Łącznie teren 6 gmin liczy 638,27 km2 to więcej niż powiaty: skarżyski, ostrowiecki, pińczowski, kazimierski, starachowicki i prawie tyle co powiat sandomierski, zaś pod względem liczby mieszkańców zamieszkuje go 23 923 osoby. Obszar ten charakteryzuje niska gęstość zaludnienia – 37,48 os/km², co powoduje np. w obszarze gospodarki ściekowej, że praktycznie nie ma możliwości, aby na tym terenie spełnić wymogi związane z aglomeracją (wymóg 120 os./km sieci kanalizacyjnej). Społeczeństwo w gminach „G-6” starzeje się. Jeszcze 10 lat temu odsetek ludzi w wieku 65+ wynosił – 18,45%, zaś dziś to 20,93% – ogółem 5007 osób w wieku senioralnym. Biorąc pod uwagę te i inne dane z diagnozy, w dalszej części spotkania dyskutowano m.in. o wspólnych projektach z obszaru:

– gospodarki wodno-ściekowej,

– drogowej,

– turystycznej,

– informatycznej,

– energetyki odnawialnej,

– gospodarki odpadami,

– infrastruktury edukacyjnej, sportowej

– ochrony bioróżnorodności.

Kolejne spotkanie robocze samorządów z grupy „G-6” zaplanowano w sierpniu br.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30