Zagospodarowanie przestrzenne
8 sierpnia 2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice – więcej…


Ogłoszenie Wójta Gminy Nagłowice z dnia 26 maja 2023 roku – o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice – więcej…


Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice z dnia 7 października 2022 roku – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice więcej…


 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego więcej…


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice z dnia 26 czerwca 2020 roku – o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice. więcej…


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice z dnia 31 października 2019 roku – o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice”  oraz do  prognozy oddziaływania na środowisko. więcej…


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice z dnia 09 sierpnia 2019 roku – o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu  zmiany Nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice dla fragmentu sołectw: Brynica Mokra , Deszno, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Drugi, Zdanowice  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej…


Więcej informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nagłowicetutaj