Zapisy na IV Bieg Rolnika w Maleńcu

Zapisy na IV Bieg Rolnika w Maleńcu
5 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach wraz ze Starostwem Powiatowym w Końskich organizuje IV Biegu Rolnika w Maleńcu. Impreza zostanie zorganizowana podczas XXII Kuźnic Koneckich w dniu 14.08.2021 r., o godz. 13.00. 

        Ideą imprezy jest wspólna integracja społeczeństwa sołeckiego i gminnego, połączona z promocją bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Praca w rolnictwie jest szczególnie niebezpieczna i stwarza wiele zagrożeń powodując wypadki, a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia. Bardzo ważnym elementem jest zrównoważona aktywność na świeżym powietrzu, która podniesie sprawność rolnika.  Na uczestników będą czekać okolicznościowe medale i nagrody.

 

Program IV Biegu Rolnika

Organizator:  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Starostwo Powiatowe w Końskich

 

Miejsce i termin

14.08.2021. godz. 13.00, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

 

Program:

12.00 – 13.00 – rejestracja uczestników na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu

13.00 – 14.00 – IV Bieg Rolnika

14.00 – uroczyste otwarcie XII Kuźnic Koneckich

 

Trasa biegu będzie przebiegała przez lasy wzdłuż Czarnej Koneckiej i zostanie oznakowana przez organizatorów. Uwaga: Dekoracja medalowa uczestników odbędzie się po ukończeniu biegu

 

Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo. W biegu może wziąć udział osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może wystartować w biegu jedynie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych w formie oświadczenia. Uczestnicy w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zgłoszenia. Zgłoszenia imienne do udziału w biegu przyjmowane będą przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Starostwa Powiatowego w Końskich, w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach, w Placówce Terenowe KRUS w Końskich do dnia imprezy  oraz w dniu imprezy,  od godz. 12.00 do godz. 13.00 na stoisku KRUS w Maleńcu – w zależności od wolnych miejsc. Wypełniony formularz należy przesłać na adres beata.milewicz@krus.gov.pl lub bezpośrednio do OR KRUS w Kielcach ul. Wojska Polskiego 65b. Do weryfikacji uczestników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519 319 132,
e-mail: beata.milewicz@krus.gov.pl

Uwaga: Interpretacja Programu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne, wynikające z uczestnictwa w biegu, rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska powołana przez organizatorów.

 

Klasyfikacja i nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale IV Biegu Rolnika. Nie prowadzi się klasyfikacji miejsc. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie związanym z bezpieczeństwem pracy na wsi – najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS w Kielcach.

 

Kontakt

Beata Milewicz tel. 519 319 132, 41 348 19 39, e-mail: beata.milewicz@krus.gov.pl

 

Program: pobierz

Karta zgłoszenia: pobierz 

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30