Zapraszamy do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert.

Zapraszamy do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert.
28 stycznia 2021

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nagłowice zaprasza do wskazania kandydatów na członków  komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020. poz. 1057 t.j.)

 

Oferty należy składać w terminie do 11.02.2021r. do godz 15:00

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30