Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL!

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL!
21 listopada 2023

        Od 17 listopada 2023 roku weszły w życie przepisy przewidujące możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. To usługa, która ma zapewnić zwiększenie ochrony obywateli przed nadużyciami wynikającymi z nielegalnego wykorzystania ich danych.

        Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą:

  • e-usługi https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie
  • aplikacji mObywatel (zastrzeżenia dokonywane za pomocą aplikacji mobilnej będą możliwe po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisu)
  • w dowolnym urzędzie gminy.

        „Zastrzeż PESEL” to usługa, która pozwoli na zminimalizowanie skutków kradzieży tożsamości. W praktyce oznaczać to będzie, że niepowołane osoby nie będą mogły w naszym imieniu m.in. zaciągnąć zobowiązań kredytowych, podpisać umów ratalnych czy sprzedaży nieruchomości. Umowy zawarte na osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą miały mocy prawnej. W obliczu oszustw, przez które dane dostają się w niepowołane ręce, warto zrobić wszystko, by zapewnić sobie możliwie jak największe bezpieczeństwo. 

 

        Osoba fizyczna nie posiadająca dostępu do Internetu albo Profilu Zaufanego będzie mogła stawić się osobiście w urzędzie gminy i po zweryfikowaniu tożsamości złożyć wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.  W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.  W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który:
– stawi się osobiście w urzędzie gminy,
– złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności
– potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Wniosek do pobrania pod adresem:https://naglowice.pl/wniosek_o_zastrzezenie_lub_cofniecie_zastrzezenia_numeru_pesel.pdf

 

Rejestr Zastrzeżenia Numerów PESEL umożliwia:
– Zastrzeżenie numeru PESEL
– Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
– Sprawdzenie statusu numer PESEL
– Wydanie potwierdzenia zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia.
– Wydanie wydruku zawierającego historię zastrzeżeń numeru PESEL.

 

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30