Zwolnienia z opłat magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych do 31 grudnia 2021 r.

Zwolnienia z opłat magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych do 31 grudnia 2021 r.
20 stycznia 2021

Szanowni Państwo !

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, poniżej przesyła informację dotyczącą zwolnienia z opłat magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych do 31 grudnia 2021 r. W zależności od Państwa technicznych możliwości, KOWR OT w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o bezpłatne umieszczenie na swojej stronie internetowej oraz oficjalnych profilach w mediach społecznościowych poniższej informacji, celem dotarcia do potencjalnych uczestników rynku.

GIEŁDOWY RYNEK ROLNY: MAGAZYNY ZWOLNIONE Z OPŁAT
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach uprzejmie informuje, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zwolnienie z opłat dotyczy:

    * złożenia wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
    * przeprowadzenia dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
    * uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych (tzw. opłaty rocznej).

Od 1 września 2020 r. handel na Giełdowym Rynku Rolnym, powstałym w ramach projektu Platforma Żywnościowa, odbywa się na zasadzie licencji przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dla TGE S.A.

Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku dobiegł końca pilotaż projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji o bieżącej działalności Giełdowego Rynku Rolnego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.tge.pl/rtrs.

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACH
Kielce ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
www.kowr.gov.pl

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30