Diagnoza strategiczna

Diagnoza strategiczna
19 maja 2022

            Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030”

            Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 19 maja 2022 do dnia 2 czerwca 2022r.

            Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyłać e-mailem do:

gmina@naglowice.pl lub biuro@graczkowskidotacje.pl

            Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji „Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

Do pobrania:

Diagnoza Strategiczna – Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030

Formularz zgłaszania uwag

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30