Kolejny sprzęt komputerowy trafił do szkół z Gminy Nagłowice ramach Programu Zdalna Szkoła+, który będzie służył uczniom i nauczycielom

Kolejny sprzęt komputerowy trafił do szkół z Gminy Nagłowice ramach Programu Zdalna Szkoła+, który będzie służył uczniom i nauczycielom
1 września 2020

           W dniu 01 września 2020 roku  Wójt Gminy – Jacek Lato  przekazał  szkołom z terenu Gminy Nagłowice 9 tabletów i 12 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. To już druga partia sprzętu komputerowego, która trafiła do placówek oświatowych w Warzynie Pierwszym i Nagłowicach, która będzie służyć uczniom i nauczycielom w procesie kształcenia.

           Zakup sprzętu w bieżącej edycji został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – projekt grantowy zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

           Na zakupiony sprzęt komputerowy w aktualnej edycji programu Gmina Nagłowice otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 55 tys. zł. W sumie w dwóch edycjach programu gmina pozyskała środki finansowe w wysokości niemal 115 tys. zł. dla przypomnienia w poprzedniej edycji zakupiono 16 laptopów i 8 modemów z dostępem do Internetu LTE.

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30