Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”
11 kwietnia 2022

            W dniu 4 kwietnia 2022 roku Gmina Nagłowice podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

             W ramach projektu Gmina przeprowadzi diagnozę bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy zgodnie z założeniami konkursu a oprócz tego planowane jest:

  • zakup urządzeń UTM wraz z licencją, które posłuży na zabezpieczenie sieci wewnętrznej przed atakami zewnątrz;
  • zakup oprogramowania monitorującego sieć wewnętrzną;
  • zakup niezbędnego sprzętu IT jak: serwer, serwer do backupu danych, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biurowym, laptopy do pracy mobilnej wraz z oprogramowaniem biurowym;
  • zakup oprogramowania antywirusowego z opcją szyfrowania danych;
  • szkolenia podnoszące wiedzę pracowników z zakresu cyberbespieczeństwa.

Kwota dofinansowania projektu wynosi :  146 009,76 zł

            Podejmowane działania w ramach projektu podniosą poziom cyberbezpieczeństwa naszego urzędu oraz jednostek podległych oraz umożliwią doposażenie w niezbędny sprzęt IT. Realizacja grantu przyczyni się również do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30