Projekt – Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

Projekt – Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach
27 lipca 2023

              W dniu 24-06-2022r Gmina Nagłowice podpisała umowę na realizacje zadania pn.  Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno- wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach z  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” którego celem jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim.

             Łączna wartość operacji wyniosła 172 748,27 zł, przy czym wkład Funduszy Europejskich wyniósł 121 900,00 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, wkład finansowy  Gminy Nagłowice wyniósł 50 848,27 zł.

Realizacja zadania zakończyła sie w czerwcu 2023r.
Inwestycja objęła min.:

– wykonanie muralu przy Gminnym Ośrodku Kultury

– zakup małej infrastruktury wypoczynkowej (stoły, ławki, siedziska leżaki)

– rozbudowę monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w  Gminnym Ośrodku Kultury

– montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury

– malowanie pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury

– zakup wyposażenia sal do ćwiczeń oraz szatni w Gminnym Ośrodku Kultury

– zagospodarowanie zielonej strefy przed Gminnym Ośrodkiem Kultury (zakup donic, roślinności)

 

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30