Zrealizowano zadanie pn:.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Nagłowice”

Zrealizowano zadanie pn:.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Nagłowice”
15 listopada 2023

Gmina Nagłowice informuje, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została zrealizowana operacja typu gospodarki wodno-ściekowej pod nazwą:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Nagłowice”

W wyniku jej realizacji wybudowano:

0,8 km sieci wodociągowej rozdzielczej

96 sztuk – przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie gminy Nagłowice.

Głównym Celem realizacji operacji było:

Polepszenie warunków, życia ludności wiejskiej na terenie Gminy Nagłowice poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacja realizowana była zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Nr 00124-65150-UM1310211/22 w dniu 29-09-2022r.

Dofinansowanie ze środków unii europejskiej z udziałem środków -Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło – 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30